Iniciatives ciutadanes a la ciutat de ValènciaIniciativas ciudadanas en la ciudad de Valencia

Què està passant a la ciutat de València?

Què està passant en l’espai públic i qui està construint aquest espai?

Amb l’objectiu de respondre a aquestes preguntes, vull compartir una imatge que crec pot aclarir o generar nous debats sobre el que està passant en l’espai urbà.

El mapa que podeu veure a continuació forma part del meu treball fi de màster presentat el07.11.2016 per al Màster en Tècniques de Gestió del Medi Ambient i del Territori i medi ambient de la Universitat de València. En aquest mapa, es detallen les iniciatives d’innovació social que estan desenvolupant-se a la ciutat de València.

mapa

Aquestes iniciatives sorgeixen i es mantenen des de la ciutadania. Encara que és difícil representar de manera estàtica en un mapa aquest tipus de realitats, atès que es creen i desapareixen ràpidament en el temps i en l’espai urbà, l’objectiu del treball era mostrar en quins espais es concentren i creixen progressivament aquestes iniciatives

La realitat de la innovació social precisa d’una actualització constant i la participació de tots els actors implicats. D’aquesta manera, i recorrent al conegut primer principi de la termodinàmica que diu allò de que “L’energia ni es crea ni es destrueix sinó que simplement es transforma”, aquestes iniciatives pateixen un efecte semblant. De fet, els canvis socials es transformen en moltes ocasions en canvis polítics. Per aquest motiu resulta especialment rellevant posar atenció al que està passant en l’espai públic, ja que mostra necessitats socials que de moment no s’han sabut resoldre pels poders públics.

Recentment s’ha desenvolupat un mapa similar, encara que amb diferent metodologia, en un projecte que desenvolupa la Càtedra Ciutat de València; també amb l’objectiu d’arribar a identificar aquest tipus d’iniciatives. En ambdós casos pretenem donar visibilitat a aquelles actuacions que estan tenint lloc en l’espai urbà. El que sí és segur en la iniciativa que us presento en aquest blog és la voluntat de construir aquest mapa amb la interacció directa tant dels actors implicats com de la societat en general d’una manera interactiva. Existeix per tant una voluntat expressa, i també necessitat, de compartir el treball realitzat fins ara, convidant a tots els col·lectius interessats a participar en la creació d’un espai de construcció col·lectiva sobre el que està passant a la ciutat de València.

En aquest sentit, el web de la Càtedra Cultura Territorial queda oberta a totes les aportacions, consultes, preguntes sobre aquelles iniciatives ciutadanes que tenen lloc a l’espai públic de la ciutat de València, i també a tot el territori de la Comunitat Valenciana

Podeu contactar amb nosaltres a través del blog o bé via correu electrònic. Cal afegir la possibilitat que oferim des de la web de dotar d’un espai per a aquells col·lectius que tinguin interès a donar difusió a les iniciatives que estan desenvolupan.

Us animem a participar-hi. Gràcies per la vostra col·laboració!

Pilar LLoret

Ambientòloga

Estudiant del Programa de Doctorat en Desenvolupament Local y Cooperació Internacional

¿ Qué está pasando en la ciudad de Valencia?

¿ Qué está pasando en el espacio público y quién está construyendo este espacio?

Con el objetivo de responder a estas preguntas, quiero compartir una imagen que creo puede aclarar o generar nuevos debates sobre lo que está pasando en el espacio urbano.

El mapa que podéis ver a continuación forma parte de mi Trabajo Fin de Máster presentado el 11/07/2016 para el Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio de la Universitat de València. En este mapa, se detallan  las iniciativas de innovación social que se están desarrollando en la ciudad de Valencia.

mapa

Estas iniciativas surgen y se mantienen desde la ciudadanía. Aunque es difícil representar de manera estática en un mapa este tipo de realidades, dado que se crean y desaparecen rápidamente en el tiempo y en el espacio urbano, el objetivo del trabajo era mostrar en qué espacios se concentran y crecen progresivamente estas iniciativas.

La realidad  de la innovación social precisa de una actualización constante y la participación de  todos los actores implicados. De esta manera, y recurriendo al conocido primer principio de la  termodinámica que dice  aquello de que “La energía ni se crea ni se destruye sino que simplemente se transforma”, estas iniciativas sufren un efecto parecido.  De hecho, los cambios sociales se transforman en muchas ocasiones en  cambios políticos. Por este motivo resulta especialmente relevante poner atención a lo que está pasando en el espacio público, ya que muestra necesidades sociales que de momento no se han sabido resolver por los poderes públicos.

Recientemente se ha desarrollado un mapa similar, aunque con diferente metodología, en un proyecto que desarrolla la Cátedra Ciudad de Valencia; también con el objetivo de llegar a identificar este tipo de iniciativas. En ambos casos pretendemos dar visibilidad a aquellas actuaciones que están teniendo lugar en el espacio urbano. Lo que sí es seguro en la iniciativa que os presento en este blog es la voluntad de querer seguir construyento este mapa con la interacción directa tanto de los actores implicados como de la sociedad en general de una forma interactiva. Existe por tanto una voluntad expresa, y también necesidad, de compartir el trabajo realizado hasta hora, invitando a todos los colectivos interesados en participar en la creación de un espacio de construcción colectiva sobre lo que está pasando en la ciudad de Valencia.

En este sentido, la web de la Cátedra Cultura Territorial queda abierta a todas las aportaciones, consultas, preguntas sobre  aquellas iniciativas ciudadanas que tienen lugar en el espacio público de la ciudad de Valencia, y también en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Podéis contactar con nosotros a través del blog o bien vía correo electrónico. Cabe añadir la posibilidad que ofrecemos desde la web de dotar de un espacio para aquellos colectivos que tengan interés en dar difusión a las iniciativas que están desarrollando.

Os animamos a participar. Gracias de antemano por vuestra colaboración.

Pilar LLoret

Ambientóloga

Estudiante del Programa de Doctorado en Desarrollo Local y Cooperación Internacional

Afegeix el teu comentari

Per favor, deixa el teu nom

El teu nom és obligatori

Per favor, introduir una adreça vàlida de correu electrònic

Una adreça de correu electrònic és obligatoria

Insertar missatge


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 9 ?

© 2018 All Rights Reserved

Catedra Cultura Territorial Valenciana

loading