Jornades de Patrimoni i Rehabilitació Urbana. Identitat i Oportunitat per al Desenvolupament LocalJornadas de Patrimonio y Rehabilitación Urbana. Identidad y Oportunidad para el Desarrollo Local

Presentació

Durant els mesos d’Octubre i Novembre tindran lloc en quatre localitats emblemàtiques del territori valencià les Jornades de Patrimoni i Rehabilitació Urbana. Identitat i Oportunitat per al Desenvolupament Local. Al llarg de les mateixes, es presentaran i seran 0bjeto de debat noves possibilitats per al desenvolupament local basant-se en la identitat dels llocs. Per a això es compta amb la presència de reconeguts especialistes universitaris amb diversos enfocaments entrecreuaments que a través de les seues presentacions plantejaran com les condicions geogràfiques particulars, el patrimoni, la ciutat i les relacions d’estos elements amb el territori en què s’integren i una renovada pràctica urbanística que busca la rehabilitació i millora de les condicions d’habitabilitat, física i social com a senyal d’identitat són la clau per a l’èxit d’un nou desenrotllament local. Tot en el context de la nova Estratègia 2030 de Nacions Unides.

La gestió del patrimoni cultural d’un territori representa una tasca complexa que reclama de la coordinació, cooperació i compromís de diferents actors (les institucions, les empreses, associacions i individus) que actuaran a qualsevol escala (de la local a la internacional) la premos bàsica de la qual a l’hora d’actuar és el coneixement compartit dels elements patrimonials que han de ser protegits i valorats, ja que representen nous vectors articuladors d’estratègies de desenrotllament territorial a escala local. Així, les localitats són l’espai idoni per al desenrotllament de nous projectes que permeten noves ciutats i barris sostenibles basats en projectes locals participatius la base de les quals són els nous estudis urbans que arrepleguen el sentit de pertinença i d’identitat, patrimoni i patrimonialització i recuperació de la memòria col·lectiva, que en conjunt revaloren el territori i constituïxen la palanca de transformació de les formes de vida.

Estes jornades estan destinades tant als responsables i acceptants de decisió públics i privats com als tècnics de l’administració local, com als grups d’interés i la ciutadania en general, acompanyats dels acreditats ponents especialistes de diferents disciplines científiques (Antropologia, Dret, Geografia, Història de l’Art, Sociologia, Urbanismo…) que presenten en comú els objectius citats des d’un enfocament multidisciplinari, i que afavorixen el millor enteniment del marc legislatiu i normatiu actual així com els principis que ho sostenen i els objectius perseguits. Fent d’estes jornades l’espai idoni per al debat i la posada en comú d’idees entre els diferents actors territorials.

FECHA MUNICIPIO LUGAR
Jueves, 20 de Octubre de 2016 Llíria Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llíria. Plaça major, 1.
Viernes, 4 de Noviembre de 2016 Xàtiva Convent Sant Domènec de Xàtiva. Carrer Sant Domènec, 7.
Jueves, 10 de Noviembre de 2016 Vila-Real Sala de conferències (1r pis) de la “Fundació Caiza Rural de Vila-Real”. Plaça de la Vila 3
Jueves, 17 de Noviembre de 2016 Dènia Edifici Les Portelles. C/Pare Pere, 17

Programa

18 h. Inauguració de la jornada per les Autoritats locals i universitàries

18’15 h. Taula redona amb el moderador i tres ponents

20 h. Debat amb el públic assistent i els ponents

20’30 h. Clausura de les jornades

Participen en les taules redones

 • Luis Arciniega García: Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València
 • Josep Montesinos i Martínez: Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València
 • Inmaculada Revolta Pérez: Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València
 • Beatriz Santamarina Campos: Departiscament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València.
 • Ignacio Sevilla Merino: Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la Universitat de València
 • Ximo Revert Roldán: Cap de l’Àrea de Cooperació. Fundació General de la Universitat de València

Les presentacions dels ponents queden disponibles per a la  seua consulta y descàrrega en el apartat de Documents

Llíria. 20/10/2016

Llíria Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimoni i Rehabilitació Urbana

Llíria, dijous 20 d’octubre de 2016

Saló de Plens de l’Ajuntament, Plaça Major, 1

18:00     Presentació de les jornades a càrrec d’autoritats

Manuel Civera Salvador

Alcalde de Llíria

Jorge Hermosilla Pla

Vr. de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

Rebeca Torró Soler

D. G.  D’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

Joaquín Farinós Dasí

Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

18:30     Beatriz Santamarina Campos: “Patrimonio(s) y desarrollo(s). Nuevos maridajes para viejos lugares”

Profesora del Dpto. de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

18:55     Inmaculada Revuelta Pérez: “Rehabilitación urbana, patrimonio y clima: un enfoque jurídico

Profesora del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:20     Ximo Revert Roldán: «Patrimoni cultural i desenvolupament humà sostenible”:

Cap d’Àrea de Cooperació. Fundació General de la Universitat de València

19:45     Ximo Revert Roldán: «Patrimoni cultural i desenvolupament humà sostenible”:

Cap d’Àrea de Cooperació. Fundació General de la Universitat de València

20:00     Vicent Escrivà: “Rehabilitació i situació de la Vila Vella”

Arqueòleg Municipal. Director del Museu Arqueològic de Llíria

20:30: Cloenda de la jornada

Jornadas Llíria

De Izq a Dch: Joaquín Farinós Dasí, Beatriz Santamarina, Inmaculada Revuelta, Vicent Escrivà y Ximo Revert

Xàtiva. 4/11/2016

Xàtiva Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimoni i Rehabilitació Urbana

Xàtiva, divendres 4 de novembre de 2016

Convent de Sant Domènech, C/ Domènech, 7.

Programa previst d’intervencions (de 18 a 20.30 h.):

18:00     Presentació de les jornades a càrrec d’autoritats

                Jordi Estellés i Carrasco

                Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva

Joaquín Farinós Dasí

                Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

 

18:30     Josep Montesinos i Martínez: “Ciudad, patrimonio y gentrificación”

Profesor del Dpto. de HISTORIA DEL ARTE de la Universitat de València

19:00     Ignacio Sevilla Merino: “Planificación, transparencia y participación

Profesor del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:30     Luis Arciniega García: «Patrimonio: Objetos y sujetos»

Profesor del Dpto. de HISTORIA DEL ARTE de la Universitat de València

20:00: Torn de paraules i debat

20:30: Cloenda

                Roger Cardà i Boluda

                Alcalde de Xàtiva

                Jorge Hermosilla Pla

                Vr. de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

                Rebeca Torró Soler

D. G.  D’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

Xátiva

De Izq a Dch: Ignacio Sevilla, Joaquín Farinós, Josep Montesinos y Luis Arciniega

Vila-real. 10/11/2016

Villareal Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimoni i Rehabilitació Urbana

Vila-real, dijous 10 de novembre de 2016

Fundació Caixa Rural. Plaça de la Vila, 3.

Programa previst d’intervencions (de 18 a 20.30 h.):

18:00     Presentació de les jornades a càrrec d’autoritats

                Emili Obiol Menero

Tinent d’Alcalde i Regidor de Territori de l’Ajuntament de Vila-real

              Jorge Hermosilla Pla

   Vr. de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

Joaquín Farinós Dasí

                Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

18:30     Ximo Revert Roldán: “Patrimonio cultural y desarrollo humano sostenible

Coordinador de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat de València

18:55     Ignacio Sevilla Merino: “Planificación, transparencia y participación

Profesor del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:15     Joaquín Farinós Dasí: “Consideración del elemento patrimonial en la planificación territorial y urbana”

Profesor del Dpto. de GEOGRAFÍA de la Universitat de València.

19:35     Inmaculada Revuelta Pérez: “Rehabilitación urbana, patrimonio y clima: un enfoque jurídico”

Profesora del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

20:00: Torn de paraules i debat

20:30: Cloenda de la Jornada

Foto Vila-real

De Izq a Dch: Joaquín Farinós, Emili Obiol i Jorge Hermosilla

Dènia. 17/10/16

Dénia Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimoni i Rehabilitació Urbana

Dènia, dijous 17 de novembre de 2016

Edifici Les Portelles, c/ Pare Pere, 17.

Programa previst d’intervencions (de 18 a 20.30 h.):

18:00     Presentació de les jornades a càrrec d’autoritats

                Vicente Grimalt Boronat

Alcalde de Dènia

              Jorge Hermosilla Pla

   Vr. de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

Joaquín Farinós Dasí

                Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

18:20     Beatriz Santamarina Campos: “Patrimonio(s) y desarrollo(s). Nuevos maridajes para viejos lugares”

Profesora del Dpto. de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

18:40     Joaquín Farinós Dasí: “Consideración del elemento patrimonial en la planificación territorial y urbana”

Profesor del Dpto. de GEOGRAFÍA de la Universitat de València.

19:00     Ignacio Sevilla Merino: “Planificación, transparencia y participación

Profesor del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:20     Inmaculada Revuelta Pérez: “Rehabilitación urbana, patrimonio y clima: un enfoque jurídico

Profesora del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:40     Josep Ivars: “Elements patrimonials a Dènia”

Arquitecte. Ajuntament de Dènia

20:00: Torn de paraules i debat

20:30: Cloenda de la Jornada

Foto1

De Izq a Dch: Jorge Hermosilla, Vicente Grimalt i Joaquín Farinós

Presentación

Durante los meses de Octubre y Noviembre tendrán lugar en cuatro localidades emblemáticas del territorio valenciano las Jornadas de Patrimonio y Rehabilitación Urbana. Identidad y Oportunidad para el Desarrollo Local. A lo largo de las mismas, se presentarán y serán 0bjeto de debate nuevas posibilidades para el desarrollo local en base a la identidad de los lugares. Para ello se cuenta con la presencia de reconocidos especialistas universitarios con diversos enfoques entrecruzados que a través de sus presentaciones plantearán como las condiciones geográficas particulares, el patrimonio, la ciudad y las relaciones de estos elementos con el territorio en el que se integran y una renovada práctica urbanística que busca la rehabilitación y mejora de las condiciones de habitabilidad, física y social como seña de identidad son la clave para el éxito de un nuevo desarrollo local. Todo en el contexto de la nueva Estrategia 2030 de Naciones Unidas.

La gestión del patrimonio cultural de un territorio representa una tarea compleja que reclama de la coordinación, cooperación y compromiso de diferentes actores (las instituciones, las empresas, asociaciones e individuos) que actuarán a cualquier escala (de la local a la internacional) cuya premis básica a la hora de actuar es el conocimiento compartido de los elementos patrimoniales que deben ser protegidos y valorados, ya que representan nuevos vectores articuladores de estrategias de desarrollo territorial a escala local. Así, las localidades son el espacio idóneo para el desarrollo de nuevos proyectos que permitan nuevas ciudades y barrios sostenibles basados en proyectos locales participativos cuya base son los nuevos estudios urbanos que recogen el sentido de pertenencia y de identidad, patrimonio y patrimonialización y recuperación de la memoria colectiva, que en conjunto revalorizan el territorio y constituyen la palanca de transformación de las formas de vida.

Estas jornadas están destinadas tanto a los responsables y tomadores de decisión públicos y privados como a los técnicos de la administración local, como a los grupos de interés y la ciudadania en general, acompañados de los acreditados ponentes especialistas de diferentes disciplinas científicas (Antropología, Derecho, Geografía, História del Arte, Sociología, Urbanismo…) que presentan en común los objetivos citados desde un enfoque multidisciplinar, y que favorecen el mejor entendimiento del marco legislativo y normativo actual así como los principios que lo sostienen y los objetivos perseguidos. Haciendo de estas jornadas el espacio idóneo para el debate y la puesta en común de ideas entre los diferentes actores territoriales.

FECHA MUNICIPIO LUGAR
Jueves, 20 de Octubre de 2016 Llíria Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llíria. Plaça major, 1.
Viernes, 4 de Noviembre de 2016 Xàtiva Convent Sant Domènec de Xàtiva. Carrer Sant Domènec, 7.
Jueves, 10 de Noviembre de 2016 Vila-Real Sala de conferències (1r pis) de la “Fundació Caiza Rural de Vila-Real”. Plaça de la Vila 3
Jueves, 17 de Noviembre de 2016 Dènia Edifici Les Portelles. C/Pare Pere, 17

Programa

18 h. Inauguración de la jornada por las Autoridades locales i universitàrias

18’15 h. Mesa redonda con el moderador y tres ponentes

20 h. Debate con el público asistente y los ponentes

20’30 h. Clausura de las jornadas

Participan en las mesas redondas

 • Luis Arciniega García: Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València
 • Josep Montesinos i Martínez: Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València
 • Inmaculada Revuelta Pérez: Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la Universitat de València
 • Beatriz Santamarina Campos: Departamente de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València.
 • Ignacio Sevilla Merino: Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la Universitat de València
 • Ximo Revert Roldán: Jefe del Área de Cooperación. Fundación General de la Universitat de València

Las presentaciones de los ponentes quedan disponibles para su consulta y descarga en el apartado de Documentos

Llíria. 20/10/2016

Llíria Cartel

 Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimonio i Rehabilitación Urbana

Llíria, jueves 20 de octubre de 2016

Salón de Plenos del Ayuntamiento, Plaça Major, 1

18:00     Presentación de las jornadas a cargo de las autoridades

Manuel Civera Salvador

Alcalde de Llíria

Jorge Hermosilla Pla

Vr. de Participación y Proyección Territorial de la Universitat de València

Rebeca Torró Soler

D. G.  D’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

Joaquín Farinós Dasí

Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

18:30     Beatriz Santamarina Campos: “Patrimonio(s) y desarrollo(s). Nuevos maridajes para viejos lugares”

Profesora del Dpto. de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

18:55     Inmaculada Revuelta Pérez: “Rehabilitación urbana, patrimonio y clima: un enfoque jurídico

Profesora del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:20     Ximo Revert Roldán«Patrimoni cultural i desenvolupament humà sostenible”:

Cap d’Àrea de Cooperació. Fundació General de la Universitat de València

19:45     Ximo Revert Roldán«Patrimoni cultural i desenvolupament humà sostenible”:

Cap d’Àrea de Cooperació. Fundació General de la Universitat de València

20:00     Vicent Escrivà: “Rehabilitació i situació de la Vila Vella”

Arqueólogi Municipal. Director del Museu Arqueològic de Llíria

20:30: Clausura de la jornada

Jornadas Llíria

De Izq a Dch: Joaquín Farinós Dasí, Beatriz Santamarina, Inmaculada Revuelta, Vicent Escrivà y Ximo Revert

Xàtiva. 4/11/2016

Xàtiva Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimonio y Rehabilitación Urbana

Xàtiva, viernes4 de noviembre de 2016

Convent de Sant Domènech, C/ Domènech, 7.

Programa previsto de intervenciones (de 18 a 20.30 h.):

18:00     Presentación de las jornadas a cargo de las autoridades

                Jordi Estellés i Carrasco

                Regidor de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva

Joaquín Farinós Dasí

                Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

 

18:30     Josep Montesinos i Martínez: “Ciudad, patrimonio y gentrificación”

Profesor del Dpto. de HISTORIA DEL ARTE de la Universitat de València

19:00     Ignacio Sevilla Merino: “Planificación, transparencia y participación

Profesor del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:30     Luis Arciniega García: «Patrimonio: Objetos y sujetos»

Profesor del Dpto. de HISTORIA DEL ARTE de la Universitat de València

20:00: Turno de Palabra y Debate

20:30: Clausura

                Roger Cardà i Boluda

                Alcalde de Xàtiva

                Jorge Hermosilla Pla

                Vr. de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

                Rebeca Torró Soler

D. G.  D’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

Xátiva

De Izq a Dch: Ignacio Sevilla, Joaquín Farinós, Josep Montesinos y Luis Arciniega

Vila-real. 10/11/2016

Villareal Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimonio y Rehabilitación Urbana

Vila-real, jueves 10 de noviembre de 2016

Fundació Caixa Rural. Plaça de la Vila, 3.

Programa previsto de intervenciones (de 18 a 20.30 h.):

18:00     Presentación de las jornadas a cargo de las autoridades

                Emili Obiol Menero

Teniente de Alcalde y Rgidos de Territorio del ayuntamiento de Vila-real

              Jorge Hermosilla Pla

   Vr. de Participación y Proyección Territorial de la Universitat de València

Joaquín Farinós Dasí

                Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

18:30     Ximo Revert Roldán: “Patrimonio cultural y desarrollo humano sostenible

Coordinador de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat de València

18:55     Ignacio Sevilla Merino: “Planificación, transparencia y participación

Profesor del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:15     Joaquín Farinós Dasí: “Consideración del elemento patrimonial en la planificación territorial y urbana”

Profesor del Dpto. de GEOGRAFÍA de la Universitat de València.

19:35     Inmaculada Revuelta Pérez: “Rehabilitación urbana, patrimonio y clima: un enfoque jurídico”

Profesora del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

20:00: Turno de Palabras y Debate

20:30: Clausura de la Jornada

Foto Vila-real

De Izq a Dch: Joaquín Farinós, Emili Obiol y Jorge Hermosilla

Dénia. 17/10/16

Dénia Cartel

Jornada de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana:

Patrimonio y Rehabilitación Urbana

Dénia, juves 17 de noviembre de 2016

Edifici Les Portelles, c/ Pare Pere, 17.

Programa previsto de intervencions (de 18 a 20.30 h.):

18:00     Presentación de las jornadas a cargo de las autoridades

                Vicente Grimalt Boronat

Alcalde de Dènia

              Jorge Hermosilla Pla

   Vr. de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

              Joaquín Farinós Dasí

 Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

18:20     Beatriz Santamarina Campos: “Patrimonio(s) y desarrollo(s). Nuevos maridajes para viejos lugares”

Profesora del Dpto. de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València

18:40     Joaquín Farinós Dasí: “Consideración del elemento patrimonial en la planificación territorial y urbana”

Profesor del Dpto. de GEOGRAFÍA de la Universitat de València.

19:00     Ignacio Sevilla Merino: “Planificación, transparencia y participación

Profesor del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:20     Inmaculada Revuelta Pérez: “Rehabilitación urbana, patrimonio y clima: un enfoque jurídico

Profesora del Dpto. de DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL de la Universitat de València

19:40     Josep Ivars: “Elements patrimonials a Dènia”

Arquitecte. Ajuntament de Dènia

20:00: Turno de palabras y debate

20:30: Clausura de la Jornada

Foto1

De Izq a Dch: Jorge Hermosilla, Vicente Grimalt y Joaquín Farinós

Afegeix el teu comentari

Per favor, deixa el teu nom

El teu nom és obligatori

Per favor, introduir una adreça vàlida de correu electrònic

Una adreça de correu electrònic és obligatoria

Insertar missatge


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 14 12 ?

© 2024 All Rights Reserved

Catedra Cultura Territorial Valenciana

loading