Jornades sobre Planificació i Desenrotllament Territorial en les Àrees Metropolitanes: Opcions per a l’Àrea Metropolitana de ValènciaJornadas sobre Planificación y Desarrollo Territorial en las Áreas Metropolitanas: Opciones para el Área Metropolitana de València.

L’urbs concentra la major part de la població a nivell mundial en l’actualitat, i per tant, les ciutats estan crides a tindre major protagonisme i liderar els processos de desenrotllament territorial, sempre en connexió amb les xarxes globals i sense oblidar-se dels espais pròxims, així com de la resta de ciutats mitges i capçaleres comarcals. Sent necessari establir una nova relació entre ciutat i àmbit rural que recupere el territori com a espai de vida i sistema conjunt. Estes són algunes de les raons que permeten entendre el sorgiment d’una nova agenda metropolitana i l’interés de planificadors i acceptants de decisions per estos espais estratègics.

En este context, la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana de la Universitat de València va organitzar del 29 de Juny a l’1 de juliol de 2016 les presents jornades destinades a al públic en general, estudiants, tècnics, experts, acadèmics i responsables de la presa de decisions, a fi de permetre un millor coneixement de l’espai metropolità valencià, gràcies a un ajustat diagnòstic i la presentació dels plans d’acció previstos, tant el PAT de protecció i dinamització de l’Horta com el futur PAT Metropolità.

Les sessions permetran una aproximació a l’espai metropolità des de distints enfocaments que comprenen des del paisatge i les relacions ciutat- horta al govern local i la possibilitats d’una gestió compartida mediantes noves formes de governança, passant per aspectes de mobilitat i nous models d’accessibilitat sostenibles en l’àrea funcional i els models de desenrotllament econòmics possibles.

Tot emmarcat en taules temàtiques tripartides en les que es comptarà amb els punts de vista d’experts de la Universitat, el camp de la gestió pública i d’invitats nacionals i internacionals en la matèria que servisquen de contrapunt a la perspectiva local dels dos primers. A partir de les seues intervencions l’objectiu és obrir el debat deliberatiu i propositiu amb tots els assistents.

Tríptico

Tríptic de les Jornades. Pintxe per a la seua consulta

JORNADA 1ª: DIMECRES, 29 DE JUNIO

09:30 hores: Presentació de la Cátedra ‘Cultura Territorial’; presentació de las Jornades.​

 • Josep Vicent Boira i Maiques. Secretari Autonómic de ‎la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).
 • Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Participació i Proyecció Territorial. Universitat de València.
 • Joaquín Farinós Dasí. Director de la Cátedra ‘Cultura Territorial’.
Catedra Hermosilla, Boira y Farinós 2

De Izq a Dch: Jorge Hermosilla, Josep Vicent Boira y Joaquín Farinós

Sesió I: Paisatge, patrimoni y cultura: L’Horta com matriu territorial

10:30 hores: Conferència inaugural: “L’Horta de València com base de la metrópoli”.

 • Juan Romero González. Catedrático de Geografía Humana de la UVEG.

11:30 hores:  Café.

11:45 hores:  Presentacióndel anteprojecte de Llei i del PAT de l’Horta.

 • José Luis Ferrando Calatayud. Director General de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, CVOPVT de la GV.

12:30 hores:  “Usos del sól i espacis de vida, la tradició británica de las relacions ciutat-camp”.

 • Olivier Sykes. Lecturer in European Spatial Planning at the Department of Civic Design, University of Liverpool.

13:15 hores:  Fila ‘0’. Torn obert de paraula. (45 min.)

Oliver Sykes

De Izq a Dch: Oliver Sykes y Joaquín Farinós

Sesió II: Cap a una nova gobernanza posible per als espais metropolitans

16:00 hores: “Gobernanza metropolitana, modelos posibles”.

 • Andreas Hildenbrand Scheid. Asesor de la Secretaría General d’ Economía de la Consellería de Economía, Innovació, Ciencia y Ocupació de la Junta de Andalucía. Profesor Associat del Departament de Urbanística y Ordenació del Territori de la Escola Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.

17:00 hores: “Opcions para una nova gobernanza metropolitana valenciana”.

 • Joaquín Martín Cubas. Director del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política i de la Administración de la UVEG.

17:45 hores: Café.

18.00 hores:  “Possibilitats per a un gobern local metropolita valencià”.

Eduardo García de Leonardo Tobarra. Técnic superior de Administració General de la Generalitat Valenciana. Profesor asociat en ls titulacions de Dret, Periodisme y Ciencias Polítiques de la UVEG.

18.45 hores:  Fila ‘0’.  Torn obert de paraula. (45 min.)

Modera: Joaquín Farinós Dasí. Director de la Càtedra ‘Cultura Territorial’.

Ponentes

De Izq a Dch: Joaquín Martí, Eduardo Tobarra, Andreas Hildebrand y Joaquín Farinós

JORNADA 2ª: DIJOUS, 30 DE JUNIO

Sesión III: Movilitat y accessibilitat en les áreas metropolitanes

 9:30 hores:  “Experiencies de gestió de movilitat y accesibilitat sostenibles”.

 • Andreu Ulied. Mcrit. Doctor Ingenier de la Universitat Politècnica de Catalunya. Máster en Planificació. University of Harvard.

10:30 hores:  “Transport ferroviari en el área metropolitana de València; cap a un nou model de futur”.

 • Sergio Aguado Jiménez. Jefe de Atenció al Client de Ferrocarrils GV.

11:15 hores:  Café.

11:30 hores:  “Elements per a un nou model de movilitat y accesibilitat sostenibles per al área metropolitana de València”.

 • Mª Dolores Pitarch. Profesora del Departamento de Geografía.

12:15 hores:  Fila ‘0’. Torn obert de paraula. (45 min.)

Sesión IV: Espais metropolitans como a motors del desenvolupament económic

16:00 hores: “Resposta de les AA.MM. españoles  a la crisi. Factors d’éxit y resiliencia”.

 • Antonio Serrano Rodríguez. President de FUNDICOT.

17:00 hores: “Cuestions per a una nova agenda metropolitana: de reptes y oportunitats”.

 • Aldert de Vries. Geógraf, responsable de la Agenda Urbana Nacional. Administrador de programes en el Ministerio de Interior y de Relacions del Regne dels Països Baixos.

17:45 hores: Café.

18:00 hores: “Propostes a partir de un diagnóstic del sistema productiu del espai metropolit valencià”.

 • Josep Vicent Pitxer. Profesor del Departament de Economía Aplicada, UVEG.

18:45 horas: Fila ‘0’. Torn obert de paraula. (45 min.)

.Modera: Joaquín Farinós Dasí. Director de la Càtedra ‘Cultura Territorial’.

JORNADA 3ª: DIVENDRES, 1 DE JULIO

10:30 hores: Recepció de asistents.

11:00 hores: Presentació del document d’inici del Plà d’Acció Territorial Metropolità.

 • María José Salvador Rubert. Honorable Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).
 • Josep Vicent Boira i Maiques. Secretari Autonómic de ‎la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).
 • José Luis Ferrando Calatayud. Director General de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, CVOPVT de la GV.

12:00 hores: Torn obert de paraula.

12:15 hores: Acto de clausura de les Jornades.

 • Esteban Morcillo Sánchez. Rector Magnífic de la Universitat de València.
 • María José Salvador Rubert. Honorable Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial(CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).

Les ponencies es troben disponibles para la seua  consulta y descarega en la secció de DocumentsLa urbe concentra la mayor parte de la población a nivel mundial en la actualidad, y por tanto, las ciudades están llamadas a tener mayor protagonismo y liderar los procesos de desarrollo territorial, siempre en conexión con las redes globales y sin olvidarse de los espacios próximos, así como del resto de ciudades medias y cabeceras comarcales. Siendo necesario establecer una nueva relación entre ciudad y ámbito rural que recupere el territorio como espacio de vida y sistema conjunto. Estas son algunas de las razones que permiten entender el surgimiento de una nueva agenda metropolitana y el interés de planificadores y tomadores de decisiones por estos espacios estratégicos.

En este contexto, la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana de la Universidad de València organizó del 29 de Junio al 1 de Julio de 2016 las presentes jornadas destinadas a al público en general, estudiantes, técnicos, expertos, académicos y responsables de la toma de decisiones, con el fin de permitir un mejor conocimiento del espacio metropolitano valenciano, gracias a un ajustado diagnóstico y la presentación de los planes de acción previstos, tanto el PAT de protección y dinamización de la Huerta como el futuro PAT Metropolitano.

Las sesiones permitirán una aproximación al espacio metropolitano desde distintos enfoques que comprenden desde el paisaje y las relaciones ciudad-huerta al gobierno local y la posibilidades de una gestión compartida mediantes nuevas formas de gobernanza, pasando por aspectos de movilidad y nuevos modelos de accesibilidad sostenibles en el área funcional y los modelos de desarrollo económicos posibles.

Todo enmarcado en mesas temáticas tripartitas en las que se contará con los puntos de vista de expertos de la Universidad, el campo de la gestión pública y de invitados nacionales e internacionales en la materia que sirvan de contrapunto a la perspectiva local de los dos primeros. A partir de sus intervenciones el objetivo es abrir el debate deliberativo y propositivo con todos los asistentes.

Tríptico

Tríptico de las Jornadas. Pinche para su consulta

JORNADA 1ª: MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO

09:30 horas: Presentación de la Cátedra ‘Cultura Territorial’; presentación de las Jornadas.​

 • Josep Vicent Boira i Maiques. Secretario Autonómico de ‎la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).
 • Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Participación y Proyecció Territorial. Universitat de València.
 • Joaquín Farinós Dasí. Director de la Cátedra ‘Cultura Territorial’.
Catedra Hermosilla, Boira y Farinós 2

De Izq a Dch: Jorge Hermosilla, Josep Vicent Boira y Joaquín Farinós

Sesión I: Paisaje, patrimonio y cultura: L’Horta como matriz territorial

10:30 horas: Conferencia inaugural: “L’Horta de València como base de la metrópoli”.

 • Juan Romero González. Catedrático de Geografía Humana de la UVEG.

11:30 horas:  Café.

11:45 horas:  Presentación del anteproyecto de Ley y del PAT de l’Horta.

 • José Luis Ferrando Calatayud. Director General de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, CVOPVT de la GV.

12:30 horas:  “Usos del suelo y espacios de vida, la tradición británica de las relaciones ciudad-campo”.

 • Olivier Sykes. Lecturer in European Spatial Planning at the Department of Civic Design, University of Liverpool.

13:15 horas:  Fila ‘0’. Turno abierto de palabra. (45 min.)

Oliver Sykes

De Izq a Dch: Oliver Sykes y Joaquín Farinós

Sesión II: Hacia una nueva gobernanza posible para los espacios metropolitanos

16:00 horas: “Gobernanza metropolitana, modelos posibles”.

 • Andreas Hildenbrand Scheid. Asesor de la Secretaría General de Economía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Ocupación de la Junta de Andalucía. Profesor Asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.

17:00 horas: “Opciones para una nueva gobernanza metropolitana valenciana”.

 • Joaquín Martín Cubas. Director del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la UVEG.

17:45 horas: Café.

18.00 horas:  “Posibilidades para un gobierno local metropolitano valenciano”.

Eduardo García de Leonardo Tobarra. Técnico superior de Administración General de la Generalitat Valenciana. Profesor asociado en las titulaciones de Derecho, Periodismo y Ciencias Políticas de la UVEG.

18.45 horas:  Fila ‘0’.  Turno abierto de palabra. (45 min.)

Modera: Joaquín Farinós Dasí. Director de la Cátedra ‘Cultura Territorial’.

Ponentes

De Izq a Dch: Joaquín Martí, Eduardo Tobarra, Andreas Hildebrand y Joaquín Farinós

JORNADA 2ª: JUEVES, 30 DE JUNIO

Sesión III: Movilidad y accessibilidad en las áreas metropolitanas

 9:30 horas:  “Experiencias de gestión de movilidad y accesibilidad sostenibles”.

 • Andreu Ulied. Mcrit. Doctor Ingeniero de la Universitat Politècnica de Catalunya. Máster en Planificación. University of Harvard.

10:30 horas:  “Transporte ferroviario en el área metropolitana de Valencia; hacia un nuevo modelo de futuro”.

 • Sergio Aguado Jiménez. Jefe de Atención al Cliente de Ferrocarriles GV.

11:15 horas:  Café.

11:30 horas:  “Elementos para un nuevo modelo de movilidad y accesibilidad sostenibles para el área metropolitana de Valencia”.

 • Mª Dolores Pitarch. Profesora del Departamento de Geografía.

12:15 horas:  Fila ‘0’. Turno abierto de palabra. (45 min.)

Sesión IV: Espacios metropolitanos como motores del desarrollo económico

16:00 horas: “Respuesta de las AA.MM. españolas a la crisis. Factores de exito y resiliencia”.

 • Antonio Serrano Rodríguez. Presidente de FUNDICOT.

17:00 horas: “Cuestiones para una nueva agenda metropolitana: de retos y oportunidades”.

 • Aldert de Vries. Geógrafo, responsable de la Agenda Urbana Nacional. Administrador de programas en el Ministerio de Interior y de Relaciones del Reino de los Paises Bajos.

17:45 horas: Café.

18:00 horas: “Propuestas a partir de un diagnóstico del sistema productivo del espacio metropolitano valenciano”.

 • Josep Vicent Pitxer. Profesor del Departamento de Economía Aplicada, UVEG.

18:45 horas: Fila ‘0’. Turno abierto de palabra. (45 min.)

.Modera: Joaquín Farinós Dasí. Director de la Cátedra ‘Cultura Territorial’.

JORNADA 3ª: VIERNES, 1 DE JULIO

10:30 horas: Recepción de asistentes.

11:00 horas: Presentación del documento de inicio del Plan de Acción Territorial Metropolitano.

 • María José Salvador Rubert. Honorable Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).
 • Josep Vicent Boira i Maiques. Secretario Autonómico de ‎la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).
 • José Luis Ferrando Calatayud. Director General de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, CVOPVT de la GV.

12:00 horas: Turno abierto de palabra.

12:15 horas: Acto de clausura de las Jornadas.

 • Esteban Morcillo Sánchez. Rector Magnífico de la Universitat de València.
 • María José Salvador Rubert. Honorable Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana (GV).

Las ponencias están disponibles para su consulta y descarga en la sección de Documentos

Afegeix el teu comentari

Per favor, deixa el teu nom

El teu nom és obligatori

Per favor, introduir una adreça vàlida de correu electrònic

Una adreça de correu electrònic és obligatoria

Insertar missatge


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 8 9 ?

© 2024 All Rights Reserved

Catedra Cultura Territorial Valenciana

loading