PRESENTACIÒPRESENTACIÓN

Fruit del conveni de col·laboració entre la Generalitat a través de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb la Universitat de València sorgix la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana, creant així un marc de col·laboració que permeta fomentar el coneixement i la difusió de la cultura territorial en la comunitat Valenciana. Així, es tracta d’una iniciativa que naix al servici de la societat valenciana, amb la capacitat d’establir un vincle eficaç entre el món acadèmic, el món polític i els ciutadans, constituint l’espai de referència per a l’anàlisi, investigació i difusió dels aspectes i temes relacionats amb el territori, darrere de la seua adequada gestió futura, gràcies a la transmissió de coneixements a la societat per a la seua implicació i aportació.

Resoluciò de 8 d’abril de 2016, del director general de Relacions amb Els Corts, per la qual és disposa la publicació del conveni marc entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori, i la Universitat de València per a la creació de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana publicat en el DOGV núm. 7757 d’11 d’abril de 2016

ico-pdfResolució de la Generalitat per al Conveni de creació de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana

Firma Catedra

Acto de Firma de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

Carta de Presentació de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana disponible per a la seua descàrrega i consultaFruto del convenio de colaboración entre la Generalitat a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio con la Universitat de València surge la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana, creando así un marco de colaboración que permita fomentar el conocimiento y la difusión de la cultura territorial en la Comunidad Valenciana. Así, se trata de una iniciativa que nace al servicio de la sociedad valenciana, con la capacidad de establecer un vínculo eficaz entre el mundo académico, el mundo político y los ciudadanos, constituyendo el espacio de referencia para el análisis, investigación y difusión de los aspectos y temas relacionados con el territorio, en pos de su adecuada gestión futura, gracias a la transmisión de conocimientos a la sociedad para su implicación y aportación.

Resoluciò de 8 d’abril de 2016, del director general de Relaciones amb Els Corts, per la qual es disposa la publicación del conveni marco entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i la Universitat de València per a la creació de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana publicado en el DOGV nº 7757 de 11 d abril de 2016.

ico-pdfResolución de la Generalitat para el Convenio de creación de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

Firma Cátedra de cultura territorial Valenciana

Acto de Firma de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

Carta de Presentación de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana disponible para su descarga y consulta

Afegeix el teu comentari

Per favor, deixa el teu nom

El teu nom és obligatori

Per favor, introduir una adreça vàlida de correu electrònic

Una adreça de correu electrònic és obligatoria

Insertar missatge


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 15 ?

© 2024 All Rights Reserved

Catedra Cultura Territorial Valenciana

loading